SUPERĀTRA KRĀSOŠANA UN KVALITĀTE!

· Noturīga matu krāsošana 10 minūtēs!
· Sirmu matu 100 % pārklāšana
· 80 toņi (73 + 7 stipri balinošie)
· Matu struktūras atjaunošana krāsošanas procesā
· Pacelšana par 3-4 līmeņiem 20 minūtēs
· Tonēšana vai pusnoturīgā krāsošana – 5-10 minūtēs

 

СУПЕРБЫСТРАЯ ПОКРАСКА И КАЧЕСТВО!

· Стойкая покраска волос за 10 минут!
· 100 % закрашивание седых волос
· 80 тонов (73 + 7 сильно осветляющих)
· Восстановление структуры волос в процессе покраски
· Подъем на 3-4 уровня за 20 минут
· Тонирование или полустойкая покраска – 5-10 минут

 

SIA «Red Dot», tālr. (371) 2619 1313, www.red-dot.lv, e-pasts: info@red-dot.lv